Hội thảo trực tuyến AWS Innovate – AWS Innovate Online Conference 2019 Japan

aws-innovate-online-conference-2019
aws innovate online conference

AWS Innovate Online Conference là gì

    AWS Innovate Online Conference là hội thảo trực tuyến - Nơi cung cấp các thông tin mới nhất về các dịch vụ đám mây giành cho những tất cả những ai đang làm việc với môi trường đám mây, cũng như sắp tiến tới tìm hiểu và làm quen với các ứng dụng và dịch vụ đám mây. Bên cạnh đó, là những cải tiến cũng như các kĩ thuật, ứng dụng thực tiễn mới nhất của dịch vụ.

    Với hội thảo trực tuyến AWS Innovate, người tham gia có thể tham dự ở bất kì đâu vào thời điểm mong muốn nhờ dịch vụ cung cấp theo yêu cầu (On-demand) của AWS. Người tham dự sẽ không bỏ lỡ bất kì hội thảo nào trong thời gian sự kiện AWS Innovate Online Conference diễn ra.

    Nội dung của hội thảo được chia thành nhiều Level khác nhau từ 100 - 400. Nội dung hội thảo ở Level 100 phù hợp với những người mới tìm hiểu về dịch vụ đám mây. Ở Level 200, nội dung hội thảo là những best practice (ứng dụng thực tiễn tốt nhất), thông tin chi tiết về các dịch vụ đám mây. Ở Level 300, hội thảo bao gồm những bài học và thông tin có nội dung tập trung vào các tiêu đề mục tiêu. Ở Level 400 là những kiến thức giành cho những chuyên gia về dịch vụ đám mây. Bao gồm nhiều kiến trúc, dịch vụ đám mây và những công nghệ tân tiến.

AWS Innovate Online Conference 2019

aws-innovate-online-conference-2019

    Hội thảo được diễn ra từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 cho đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2019.

    Nội dung hội thảo lần này trải dài nhiều mục khác nhau từ ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống như giáo dục, ngân hàng, tự động hóa, thông tin cho đến các mục liên quan đến hành chính. Được giới thiệu từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

    Từ ngày 08 tháng 10 năm 2019 trở đi là những hội thảo về các ứng dụng đám mây của AWS liên quan về cơ sở dữ liệu (Database), mạng (Network), phân tích dữ liệu (Analysis), lưu trữ (Storage), bảo mật (Security), các mô hình xây dựng hệ thống đám mây cơ bản.

    Từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 trở đi là những hội thảo liên quan tới AI, phát triển ứng dụng (Application Development), dịch vụ gói gọn (Container), IoT, dịch vụ viễn thông (AWS Connect), Serverless, các mô hình xây ựng hệ thống đám mây ứng dụng trong thực tiễn và các vấn đề cần giải quyết.

Tại sao không nên bỏ lỡ sự kiện

    Đối với những người chưa biết đến các dịch vụ điện toán đám mây, thay vì phải lặn ngụp tìm hiểu trong một khối kiến thức khổng lồ trên thế giới Internet mất nhiều thời gian cũng như phương hướng, thì với những chuyên gia của AWS có thể nhanh chóng tiếp cận cũng như lập kế hoạch và phương hướng đúng đắn. Với những người đã có kiến thức, đã đang làm việc với dịch vụ điện toán đám mây thì đây là cơ hội để trao dồi thông tin, các xu hướng phát triển của công nghệ điện toán đám mây, tiếp xúc với những người đi đầu trong dịch vụ, cũng như các mô hình phát triển đã thành công bằng dịch vụ điện toán đám mây.

     Ngoài ra, thông qua hội thảo người tham dự có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến những chuyên gia của AWS đối với các hội thảo phát trực tuyến. Cũng như tải và xem các tài liệu có liên quan đến hội thảo được cung cấp bởi các chuyên gia AWS.

Cách đăng kí tham gia

aws-innovate-online-conference-2019-register

    Trang chủ sự kiện: AWS Innovate Online Conference 2019

    Lịch của các hội thảo: Lịch chi tiết và nội dung hội thảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *