Connect với EC2 Windows Instance bằng RDP thông qua SSM Session

Mở bài

Chào anh em, mình là Hậu - Group1 VJP.

Một bài gần đây mình đã có một bài về EC2 Windows là Hướng dẫn tạo nhanh EC2 Windows Instance và connect bằng RDP. Để cho phong phú và tăng thêm độ khó cho game, nay mình viết thêm 1 cách RDP vào EC2 Window thông qua SSM Session.

Việc connect thông qua SSM Session sẽ giúp việc quản lý của anh em thêm nhẹ nhàng và nhất là tăng tính bảo mật cho hệ thống.

Hy vọng bài viết này giúp ích được anh em. Let's go.

Thân bài

Tạo môi trường trên AWS

Chúng ta sẽ tạo 1 em EC2 window instance, giống như bài trước, anh em tham khảo ở đây nhé.

Tuy nhiên có điều đặc biệt hơn là:

  • EC2 nằm ở private subnet.
  • EC2 Role có permission cho SSM session kết nối được.
  • Sercurity group connect tới NAT Gatway.

Tạo môi trường máy local

Mình dùng máy MAC nên hướng dẫn trên mac nhé.

Các bạn vào Appstore tải app "Microsoft Remote Desktop" về máy và cài đặt nhé.

Tải Microsoft Remote Desktop
Cài đặt Microsoft Remote Desktop

Cài đặt Session Manager plugin trên MAC. Tham khảo AWS document

Tạo SSM Session bằng CLI

Thay instance ID và port cho phù hợp nhé.

Vậy là đã tạo được kết nối bằng SSM session

Kết nối RDP tới EC2 Instance

Tạo kết nối mới trên Microsoft Remote Desktop
Kết nối thông qua localhost
Lấy User name và password
Nhập User name và password
OK, OK, OK Next
Tèn tén ten, đã vào được ngon lành

Xóa resource đã tạo

Kết luận

Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn connect RDP từ máy MAC vào EC2 Windows thông qua SSM Session.

Hy vọng giúp ích các bạn tiết kiệm được thời gian trong công việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *