AWS Professional Solution Architect 勉強会

Nhân dịp tân AWS Professional Solution Architect Đặng Tuấn Thành có chuyến công tác tại Nhật, BTC Seminar VTI đã may mắn mời được chàng trai vàng của làng AWS chiếu cố bỏ thời gian ra training cho anh chị em VJP về AWS Overview dưới góc nhìn của 1 professional.

Trong thời lượng 3 tiếng, seminar lần này thực sự có một lượng nội dung quý báu với lượng kiến thức bao gồm cả kiến thức mà AWS Việt Nam truyền đạt cho VTI với danh nghĩa là một partner.

Thời gian : 17:00 – 20:00 JPT 2019年08月02日
Địa điểm : Văn phòng VJP (kudanshita)
Đối tượng tham dự : Toàn bộ nhân viên VJP
Chủ đề : Overview of Amazon Web Services – AWS Core Services
Speaker : ĐẶNG TUẤN THÀNH"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *