Năm phút nghịch AWS CloudShell Baby

Hi Vtitans,
Hôm nay tình cờ thấy AWS đã trình làng CloudShell nên mình tranh thủ review em nó tí và blog kiếm tương tác.
Chả có gì hot, nhưng khi đang thiếu chiếc máy thân thuộc của mình với tất cả công cụ sẵn sàng, thì CloudShell cũng có ích ha.
Hoặc là, muốn vọc vài dòng PowerShell cho biết, nhưng làm biếng cái vụ cài đặt thì CloudShell đã có sẵn nhé.

HOME - Upload - Download File - Persistence

Upload download như là Google cloudshell thôi. File bạn để ở thư mục HOME thì sẽ còn đó cho lần dùng sau.
Khi bạn muốn shell sạch sẽ như thuở ban đầu, thì chọn menu Actions > Delete Home.
Những gì ngoài Home tự động ra đi, như người tình một đêm. Sau cùng, Home là nơi mọi thứ ở lại nhé anh em.

Credentials - sẵn sàng để dùng. Region - mỗi region một shell riêng

Đang login console với user nào thì cloudshell ăn theo user ấy.
Nếu bạn dùng lệnh export sẽ thấy một vài manh mối về cách aws cli được configure sẵn trên cloudshell.

Limit

File lưu trữ trong Home được 1GB. Mỗi region được mở cùng lúc 10 shells, xời. Hiện tại mới hỗ trợ 5 region gì đó, có Tokyo.

C'mon baby

Nào bây giờ nghịch tí PowerShell cho nó lạ. Baby ơi, em trẻ quá nên thủ tục hơi dài.

$ pwsh
> Install-Module -Name AWSPowerShell
> Import-Module AWSPowerShell
> Set-AWSCredential `
         -AccessKey ??? `
         -SecretKey ??? `
         -StoreAs Chau
> Set-AWSCredential -ProfileName Chau
> Get-S3Bucket

Thân, from Châu D9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *